Edukacja i zabawa

Jesteśmy przedszkolem o profilu edukacyjno-muzyczno-językowym, którego rytm pracy wyznaczają trzy równolegle realizowane programy:

  • program wychowania muzycznego
  • program nauczania języka angielskiego
  • program wychowania przedszkolnego

Wszystkie zajęcia programowe w ciągu dnia oraz komunikacja z dzieckiem odbywają się równolegle w języku angielskim i polskim.

Naszym przedszkolakom każdego dnia towarzyszy również muzyka.

Autorski program muzyczny „Zebry” szczególną uwagę poświęca kształtowaniu wrażliwości muzycznej, rozwijaniu inwencji twórczej, postawy estetycznej, nauce gry na instrumentach oraz rozwijaniu zdolności artystycznych dzieci.

Głównymi celami naszych działań programowych i pracy Przedszkola są:

  • wielostronny rozwój dziecka – monitorowanie i stymulowanie rozwoju psychicznego, emocjonalnego, społecznego, umysłowego,
  • doskonalenie umiejętności lingwistycznych i muzycznych,
  • kształcenie uniwersalnych umiejętności odpowiednio do fazy rozwoju dziecka,
  • radosne i kreatywne odkrywanie zabawy, będącej główną formą aktywności dziecka przedszkolnego.