Opieka medyczna

Opieka medyczna

Współpracujemy z pielęgniarką medyczną i pediatrą, którzy wspierają nasze przedszkole w działaniach prewencyjnych i higienicznych.

O zdrowy uśmiech naszych przedszkolaków oraz edukację higieny jamy ustnej dbają lekarze i higienistki z SILVER DENTAL CLINIC.

Wszystkie dzieci objęte są opieką od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Współpracujemy z firmą ubezpieczającą ALLIANZ.

Dbając  o jak najwyższy poziom zdrowia dzieci  z oznakami choroby nie są przyjmowane do przedszkola. 

W sytuacji nagłego zachorowania w przedszkolu rodzice proszeni są o  pilny odbiór dziecka.

Rodzice otrzymuję na bieżąco informację o sytuacji zdrowotnej w placówce.