Edukacja dwujęzyczna

Nauka języka angielskiego jest jednym z naszych priorytetów ponieważ wymaga tego świat, który nas otacza. Nasze Przedszkolaki każdego dnia i przez cały dzień funkcjonują w przyjaznym środowisku dwujęzycznym – bawiąc się i ucząc wszystkiego od wykwalifikowanego wychowawcy anglojęzycznego.

Przedszkole z edukacją dwujęzyczną

Podstawą działań dydaktycznych jest amerykański program wychowania przedszkolnego ,tworzony w Stanach Zjednoczonych od 30 lat w oparciu o standardy NAEYC (amerykański odpowiednik MEN), który od  lat z dużym sukcesem jest realizowany w naszym przedszkolu.

Spełniamy wszystkie warunki powodzenia programu bilingualnego:

 • nauczyciele-angliści w naszym przedszkolu konsekwentnie używają języka angielskiego na co dzień
 • zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadra anglistów z przygotowaniem pedagogicznym
 • wdrażamy treści programowe metodą naturalnej immersji językowej z zachowaną proporcją językową, w myśl zasady : one person-one language
 • monitorujemy prawidłowość wdrażania programu językowego
 • współpracujemy z metodykiem, który jest ekspertem w nauczaniu bilingualnym dzieci
 • weryfikujemy umiejętności dzieci na każdym etapie edukacyjnym
 • na co dzień doskonale dostosowujemy odpowiednie treści, materiały  oraz formy pracy dydaktycznej do potrzeb  naszych dzieci
 • doskonalimy kompetencje dydaktyczne i językowe w zakresie nauczania bilingualnego
 • zatrudniamy profesjonalnych Native speakerów, którzy posiadają kwalifikacje, wiedzę i autentyczną pasję w pracy z dziećmi
 • współpracujemy na bieżąco z rodzicami, informując na spotkaniach indywidualnych o postępach dzieci
 • autorski program muzyczny uzupełnia treści językowe poprzez realizację zajęć muzycznych w języku angielskim
 • amerykański program „Dance and Beats” wprowadza dzieci w świat rytmów i tańca!

 

Założenia programowe, realizowane w drodze wielu zabaw językowych, matematycznych, naukowych, kulinarnych, plastycznych, muzycznych…

Każdemu projektowi językowemu towarzyszą rożne gatunki muzyczne: klasyka, jazz, swing, pop, country, etc.

Program jest również doskonale dopasowany do zainteresowań naszych przedszkolaków. Wśród naszych projektów tematycznych z ostatnich lat znalazły się m.in.: Dinozaury, Ocean, Mały Globtrotter, Kosmos, Cudowny Świat Zimy.

Gwarantujemy bezstresowe i naturalne przyswajanie języka angielskiego – metodą płynnego i przyjaznego zanurzania w języku obcym.