Zajęcia muzyczno – ruchowe

Na zajęciach MUZYCZNO-RUCHOWYCH łączymy ruch z muzyką, rozwijamy  wyobraźnię, kształcimy poczucie rytmu,  estetykę i harmonię ruchów.

  • Wspieramy rozwój psychofizyczny dzieci.
  • Rozwijamy pamięć, spostrzegawczość, myślenie.
  • Kształtujemy koordynację wzrokowo – ruchową i słuchowo – ruchową.
  • Usprawniamy orientację przestrzenną.
  • Odprężamy, uczymy życzliwości, współpracy i odpowiedzialności!

p_2 1