Zajęcia muzyczno-teatralne

Zajęcia Teatralno- Muzyczne w naszych przedszkolach rozwijają wyobraźnię, fantazję, twórcze myślenie dziecka, pamięć wzrokowo-słuchową , a także piękną, poprawną mowę.

Dziecko, szczególnie w wieku przedszkolnym ma naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach. Odczuwa silną potrzebę fikcji i fantastyki, mocno przeżywa wartości moralne, takie jak dobro i zło.

Teatr jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może się zdarzyć. 

parents_3 1