Angliści i Metodycy

Angliści i Metodycy

Wysoko wykwalifikowana kadra anglistów przedszkola Zebra posiada nie tylko znajomość języka angielskiego na poziomie profesjonalnym, posiada  też pełne kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Nasze przedszkole pracuje w oparciu o profesjonalny amerykański program stworzony specjalnie dla przedszkoli językowych. Lektorzy wdrażają treści programowe metodą naturalnej immersji językowej w myśl zasady :

one person-one language.

Nasi Angliści konsekwentnie używają  tylko języka angielskiego podczas zajęć i w ciągu całego dnia wspierając dzieci w codziennych czynnościach.

Dzięki temu dzieci mają naturalny kontakt z językiem angielskim. Język obcy służy zatem dzieciom do porozumiewania się i jednocześnie jest narzędziem do poznawania świata i przyswajania wiedzy o nim.

Nad całym procesem dwujęzycznym czuwa metodyk języka angielskiego,który jest ekspertem w nauczaniu bilingualnym dzieci.

Nadzoruje on i wspiera kadrę oraz czuwa nad nieustannym podnoszeniem kwalifikacji przez nasze grono pedagogiczne zarówno w zakresie dwujęzyczności jak i w metodyce nauczania.

Uczestniczy również w spotkaniach  z rodzicami i odpowiada na wszelkie nurtujące naszych klientów pytania.

Każde dziecko posiada własne portfolio językowe, w którym na bieżąco monitorujemy indywidualny rozwój sprawności językowych.

Co miesiąc rodzice otrzymują „fiszki informacyjne” od nauczycieli, w których na bieżąco umieszczamy treści programowe, słownictwo, wierszyki i piosenki , których dzieci uczą się w danym czasie.