Logopedzi

Nasi specjaliści w zakresie logopedii prowadzą bieżące obserwacje poziomu rozwoju mowy Dziecka, oraz podejmują działania korygujące istniejące nieprawidłowości.

W zaistniałej potrzebie ustalamy indywidualne programy terapii dla każdego dziecka.