Nauczyciele

Nauczyciele wychowania przedszkolnego  w naszym przedszkolu wyróżniają się osobowością, wielkim szacunkiem. Sercem i ciepłem otaczają nasze dzieci na co dzień.

W pracy grupowej i indywidualnej są cierpliwi, serdeczni, łagodni i opiekuńczy.

Postępują sprawiedliwie i słusznie w imię dobra każdego dziecka.

Pragną w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

Nasza profesjonalna kadra posiada wszelkie kwalifikacje do pracy w przedszkolu:

  • bierze udział w projektach międzynarodowych
  • szkoleniach metodycznych
  • kursach i warsztatach
  • podnosi kwalifikacje
  • osiąga kolejne stopnie awansu zawodowego.

nauczyciele 1024x683

Naszym nadrzędnym celem jest stwarzanie optymalnych warunków do wspaniałego samopoczucia, dobrej zabawy i twórczych, wszechstronnie rozwijających aktywności naszych Przedszkolaków.