Psycholodzy

Psycholodzy

Codzienną pracę wychowawców wspomaga psycholog.

Główne zadania Psychologa :

  • wspieranie procesu adaptacji
  • pielęgnowanie i rozwijanie mocnych stron każdego Dziecka
  • wychwytywanie wszelkich trudności w funkcjonowaniu społecznym, intelektualnym i emocjonalnym – po to, żeby pomóc.

Psycholog w naszych placówkach  prowadzi Trening Umiejętności Społecznych (TUS).

Podczas zajęć dzieci nabywają umiejętności społecznych niezwykle przydatnych w radzeniu sobie ze swoimi problemami, uczą się odpowiednich zachowań społecznych,m.in. tego,  jak panować nad własną złością, jak rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, jak czekać na swoją kolej, jak umiejętnie przegrywać w grach rówieśniczych, jak ponosić konsekwencje swojego zachowania.

Organizujemy również spotkania indywidualne dla rodziców, warsztaty psychologiczno-edukacyjne dla kadry i rodziców.