Wybieram Zebrę

Profesjonalny zespół, który od wielu lat tworzy ciepłą,domową atmosferę dla naszych dzieci:

 • współpracujemy wyłącznie z osobami, które posiadają wykształcenie pedagogiczne i autentyczną pasję pracy z dziećmi.
 • każdą grupą opiekują się dwie wychowawczynie: polsko i anglojęzyczna, które razem towarzyszą i wspierają dzieci w codziennych czynnościach, zabawach i zajęciach.
 • nasza wspaniała kadra bierze udział w międzynarodowych projektach wymiany doświadczenia!
 •  kadrę pedagogiczną wspierają nietuzinkowi instruktorzy zajęć fakultatywnych, wśród których spotykamy: mistrza świata karate, mistrza szachowego, doktorantkę UW – prowadzącą Opowieści Biblijne, utalentowaną artystkę, prace której możemy podziwiać na wystawach w warszawskich galeriach sztuki.

Posiadamy 17 lat doświadczenia w prowadzeniu dwujęzycznego przedszkola!

przedszkole015 1024x684

Nasze przedszkole pracuje w oparciu o profesjonalny amerykański program, stworzony specjalnie dla przedszkoli językowych w Stanach Zjednoczonych w oparciu o standardy NAEYC (amerykański odpowiednik MEN), który od  lat z dużym sukcesem jest realizowany w naszym przedszkolu.

Spełniamy wszystkie warunki powodzenia programu bilingualnego:

 • nauczyciele-angliści w naszym przedszkolu konsekwentnie używają języka angielskiego na co dzień
 • zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę anglistów z przygotowaniem pedagogicznym
 • wdrażamy treści programowe metodą naturalnej immersji językowej z zachowaną proporcją językową, w myśl zasady : one person-one language
 • monitorujemy prawidłowość wdrażania programu językowego
 • współpracujemy z metodykiem, który jest ekspertem w nauczaniu bilingualnym dzieci
 • weryfikujemy umiejętności dzieci na każdym etapie edukacyjnym
 • na co dzień doskonale dostosowujemy odpowiednie treści, materiały  oraz formy pracy dydaktycznej do potrzeb dzieci
 • doskonalimy kompetencje dydaktyczne i językowe w zakresie nauczania bilingualnego
 • zatrudniamy profesjonalnych Native speakerów, którzy posiadają kwalifikacje, wiedzę i autentyczną pasję w pracy z dziećmi
 • współpracujemy na bieżąco z rodzicami, informując na spotkaniach indywidualnych o postępach dzieci
 • autorski program muzyczny uzupełnia treści językowe poprzez realizację zajęć muzycznych w języku angielskim
 • innowacyjny amerykański program „Dance and Beats” wprowadza dzieci w fantastyczny świat  rytmów i tańca!

Bogaty program muzyczny :

 • autorski program muzyczny codziennie realizuje zajęcia muzyczno-ruchowe
 • muzyko profilaktyczne
 • naukę gry na fortepianie
 • naukę gry na cymbałkach i instrumentach perkusyjnych
 • audycje, koncerty i spotkania muzyczne
 • prowadzimy warsztaty instrumentalno – wokalne i teatralne „Zebra Kids”

Profesjonalna opieka psychologa i logopedy:

 •  prowadzimy grupowe  zajęcia logopedyczne oraz indywidualną terapię logopedyczną
 • realizujemy warsztaty umiejętności społecznych we współpracy z psychologiem dziecięcym
 • organizujemy szkolenia, warsztaty, oraz spotkania indywidualne z  rodzicami

Wychowanie przedszkolne na najwyższym poziomie:

 • prowadzimy zajęcia edukacyjne z zakresu nauki czytania i pisania metodą I. Majchrzak
 • nauka matematyki realizujemy w oparciu o program „Dziecięca matematyka” prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • realizujemy program sportowy – zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe i gimnastykę korekcyjną
 • prowadzimy warsztaty naukowe  pod patronatem centrum nauki Kopernik „Mały odkrywca”
 • bierzemy udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych dla dzieci
 • prowadzimy Akdemię Zdrowego Żywienia „HEALTH ACADEMY”
 • posiadamy salę DOŚWIADCZANIA ŚWIATA!
 • posiadamy własną bibliotekę zaopatrzoną w klasykę literatury dziecięcej zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim.
 • co miesiąc wyjeżdżamy na edukacyjno -rekreacyjne  wycieczki do ciekawych miejsc oraz zapraszamy do przedszkola atrakcyjnych gości.
 • WSPÓŁPRACUJEMY Z MIĘDZYNARODOWYMI ORGANIZACJAMI, dzięki czemu w naszych przedszkolach organizujemy wymianę międzynarodową!
 • od 2016 roku jesteśmy członkiem międzynarodowej organizacji UNESCO!

Najnowocześniejsze rozwiązania interaktywne – to inwestycja w przyszłość naszych dzieci.

Nasze przedszkola prowadzą zajęcia edukacyjne zintegrowane z nauczaniem multimedialnym.

Istotnym aspektem edukacji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, jest stworzenie takich warunków dzieciom, które ułatwią im adaptację do warunków szkolnych i pracę w nowej, cyfrowej rzeczywistości.

Profesjonalne zaplecze:

 • nowo wybudowane, obszerne budynki oświatowe, spełniające wszelkie normy i przepisy gwarantujące bezpieczne i higieniczne warunki dla dzieci
 • MUSIC ROOM
 • przestronne i kolorowe sale z własnymi łazienkami
 • sala do zabaw ruchowych
 • własna kuchnia przygotowuje 5 domowych posiłków dziennie
 • doskonale i bezpiecznie wyposażony plac zabaw
 • gabinety specjalistów
 • wyjazdy i wycieczki, koncerty, spotkania, uroczystości okolicznościowe, przedstawienia
 • organizacja urodzin w przedszkolu dla każdego dziecka!

Wiedza, doświadczenie i pasja to nas łączy. Wspólnie tworzymy przedszkole przyjazne Dzieciom, Rodzicom, Nauczycielom, w którym wszyscy czują się dobrze.

                                                                                                                                                Zapraszamy!