Rozwijamy talenty muzyczne

Rozwijamy talenty muzyczne

Odkrywanie i pielęgnowanie talentów stanowi stały element edukacji muzycznej w naszych przedszkolach.

Dzięki nauce gry na instrumentach dziecko rozwija nie tylko wrażliwość muzyczną, kształci słuch, wzrok i logiczne myślenie, ale także dojrzewa emocjonalnie.

Dlatego w naszych przedszkolach czujnie obserwujemy dzieci, wspieramy rozwój, by w porę dostrzec i ukształtować talent muzyczny.

Goodbye Tunes001