W trosce o WSPÓLNE dobro dziecka

Przedszkole i rodzina to dwa zupełnie różne środowiska, które również w inny sposób oddziałują na dziecko, jego rozwój i wychowanie. Oba jednak są odpowiedzialne za ich dobro,  zarówno rodzice, jak też wychowawcy dążą do zaspokojenia ich potrzeb i są odpowiedzialni za wprowadzenie ich w świat ludzi dorosłych. Rodzice są jednak pierwszymi, a jednocześnie najważniejszymi osobami w życiu małego człowieka, wychowawcy w przedszkolu powinni zatem kontynuować przekaz tych wartości i realizować te cele, które są obecne w środowisku rodzinnym.

pexels-photo-173666

Byłoby to niemożliwe, gdyby nie efektywna współpraca przedszkola i rodziców. Pomimo, że są to dwa różne środowiska, przenikają się nawzajem, mają jeden cel – dobro dziecka, dlatego też komunikacja pomiędzy nimi powinna być wolna od wszelkich bodźców negatywnych, które zakłócają budowanie relacji pomiędzy wychowawcami.

Wsparcie rodziców ze strony przedszkola

Przedszkole Raszyn Zebra ma pewne obowiązki nie tylko względem dzieci, ale również rodziców. Wspomaga ono  ich działania wychowawcze, pedagodzy i opiekunowie obserwują swoich podopiecznych, zbierają informacje o ich zachowaniu i przekazują je rodzicom, którzy dzięki temu mają pełen obraz postępów w rozwoju swoich pociech. Ponadto, czujemy się zobowiązani do reagowania na bodźce w taki sam sposób, jak to ma miejsce w domu. W efekcie dziecko czuje się bezpieczniej, w jego codzienności panuje harmonia i porządek, łatwiej jest mu zaakceptować to, co dobre, a co złe, rozróżnić zachowania pozytywne od negatywnych.

Ważna jest ponadto praca nad zmianami w zachowaniu dziecka. Rodzice często oczekują od przedszkola pomocy w sytuacjach niepokojących, z którymi nie są sobie w stanie samodzielnie poradzić. Wspólne opracowanie planu działania oraz konsekwencja w jego realizacji to najlepszy sposób, aby ukształtować właściwy system wartości oraz zachowań dziecka. Dzięki współpracy ze specjalistami – psychologami, specjalistami z zakresu pedagogiki i metodyki – jesteśmy w stanie zapewnić rodzicom kompleksowe wsparcie w praktycznie każdej problemowej sytuacji.

Nasz sposób na dobrą współpracę z rodzicami

Każde dziecko jest inne, dlatego też nie tylko wychowanie i edukacja przedszkolaka powinny być dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, ale też współpraca, kontakt i komunikacja z jego rodzicami. To nauczyciel pierwszy wychodzi z inicjatywą  do rodzica, pokazuje swoje zaangażowanie oraz otwartość, chęć współpracy. Jesteśmy gotowi na kontakt z opiekunami naszych podopiecznych, kierujemy się szczerością, empatią i akceptacją. Lubimy i potrafimy słuchać, ale też reagować, poszukiwać rozwiązań, które często trudno jest odnaleźć jedynie na podstawie obserwacji zachowania dziecka w środowisku rodzinnym. Dziecko inaczej zachowuje się w przedszkolu, inaczej w domu, niekiedy zarówno my, jak też rodzice, nie są w stanie dostrzec pewnych istotnych sygnałów.

Aby współpraca była efektywna i przynosiła pożądane korzyści, potrzebne jest zaangażowanie obu stron, konsekwencja realizacji ustalonego planu i systematyczność. Tylko wtedy wspólnie jesteśmy w stanie pomóc dzieciom, wesprzeć ich rozwój i stworzyć ich system wartości, którym będą kierować się w dorosłym życiu.