Przedszkole anglojęzyczne Warszawa

Przedszkole polsko-angielskie, znajdujące się w Warszawie specjalizuje się w wychowaniu dwujęzycznym. Jest to specyficzna forma organizacji zajęć dydaktycznych w taki sposób, żeby język drugi obok języka ojczystego dzieci był językiem komunikacji i przekazywania wiedzy. W przedszkolach ,,Zebra” nie prowadzimy tradycyjnych zajęć z języka angielskiego, ale angażujemy dzieci w proces poznawczy przy użyciu języka angielskiego jako środka komunikacji.

Przedszkole polsko angielskie w Warszawie

Przedszkole anglojęzyczne Warszawa

W naszych przedszkolach z językiem angielskim w Warszawie pracujemy metodą “early partial immersion”, gdzie język angielski używany jest jako środek komunikacji i interakcji w co najmniej 50% sytuacji. Efektem takiej metody jest doskonałe rozwinięcie najpierw sprawności rozumienia języka angielskiego, a następnie umiejętności mówienia. W każdej grupie mamy dwóch wychowawców (polsko i anglojęzyczny).

W okresie przedszkolnym dzieci rozwijają wyłącznie zdolności poznawcze. Dlatego proces nauczania drugiego języka nie może wykorzystywać ani znajomości pierwszego języka, ani też umiejętności logicznego myślenia, koncentracji, pamięci czy świadomości istnienia reguł gramatycznych. Nauczanie w naszym przedszkolu wygląda tak, aby jak najlepiej naśladować warunki naturalnego przyswajania drugiego języka.

Przedszkole z językiem angielskim Warszawa

Przedszkole polsko-angielskie „Zebra” z Warszawy ma na uwadze prawidłowy rozwój dzieci, dlatego tak istotne jest wprowadzanie właściwych metod oraz technik pracy, które pomogą w naturalnym przyswojeniu języka obcego.

Przekazywanie wiedzy opiera się na metodach:

  1. Nauka poprzez naturalną komunikację.
  2. Nauka poprzez projekty poznawcze.
  3. Nauka poprzez intensywne powtórki.
  4. Nauka oparta na teorii inteligencji wielorakich prof. Gardnera

W przedszkolach ,,Zebra” pracujemy na amerykańskim programie Fun Shine Express. Fun Shine Express to program wychowania przedszkolnego bazujący na teorii inteligencji wielorakich profesora Howarda Gardnera. Scenariusze zajęć i pomoce dydaktyczne są tak przygotowane, aby poznawanie języka angielskiego było przystępne dla każdego dziecka. Dzieci biorą udział w zajęciach przyrodniczych, ruchowych, muzycznych, matematycznych, kulinarnych, literackich.

Co więcej, w nieco starszych grupach naszego przedszkola anglojęzycznego w Warszawie, korzystamy z materiałów brytyjskiego wydawcy Schofield & Sims oraz Express Publishing.

Przedszkole polsko-angielskie Warszawa

W przedszkolu polsko-angielskim współpracujemy z profesjonalistami. Działania metodyków, przyczyniające się do doskonalenia umiejętności językowych, to:

    • opieka metodyczna – w przedszkolu anglojęzycznym w Warszawie pozwala na regularne monitorowanie postępów językowych dzieci. Od 10 lat za opiekę metodyczną naszych placówek odpowiada Pani Magdalena Sadowska: www.metodyk.com,
    • szkolenia metodyczne – przygotowują naszych lektorów do pracy na programie Fun Shine Express,
    • hospitacje zajęć – pozwalają na obserwacje pracy lektorów i monitorowanie postępu grupy.