Ruch i aktywność fizyczna w rozwoju dziecka

Dzieci już od najmłodszych lat przejawiają nie tylko chęć, ale również potrzebę ruchu oraz aktywności fizycznej. Jest to uwarunkowane koniecznością zapewnienia sobie czynnika, który jest niezbędny do prawidłowego rozwoju ich organizmu. Ten naturalny „głód ruchu” powoduje często, iż maluch sam poszukuje sobie zajęcia, które pozwoliłoby mu odpowiednio spożytkować energię, jaka się w nim gromadzi. Aktywność fizyczną u przedszkolaka powinno się więc wspierać, nie hamować, ani ograniczać.

pexels-photo-87324

Wsparcie dla całego organizmu

CAŁEGO w znaczeniu dosłownym, ponieważ ruch stymuluje do pracy wszystkie układy i tym samym wspiera ich rozwój, co jest niezwykle istotne w okresie ich kształtowania, intensywnego wzrostu dziecka oraz wzmacniania organizmu. Ruch powoduje, że zwiększa się objętość mięśni, stają się silniejsze i bardziej elastyczne, wzmocnieniu ulegają ścięgna i więzadła. Aktywność sprzyja efektywniejszej pracy układu krążenia, krew krąży w układzie szybciej i tym samym szybciej transportowane są składniki odżywcze i tlen. Bardzo ważny przy rozwoju maluszków jest rozwój ich układu nerwowego. Każda aktywność ma pozytywny wpływ na rozwój motoryczności.

Podczas aktywności fizycznej płuca wykonują większą pracę, a to sprzyja wzrostowi ich pojemności i ilości przyswajalnego tlenu przez inne narządy. Nie bez znaczenia jest także fakt, że ruch to również poznawanie otaczającego świata, wzbogacanie doświadczeń, zaspokajanie ciekawości, to czynnik wpływający na rozwój samodzielności i współpracy z rówieśnikami.

Ruch dla zdrowia i zabawy

Każdą formę aktywności fizycznej możemy traktować jako sposób na poprawę funkcjonowania organizmu, jak również w kontekście zabawy, rozwijania zainteresowań, jako alternatywę dla nowoczesnych form rozrywki, jakimi są komputer czy telewizor.

Ćwiczenia fizyczne sprzyjają przystosowaniu młodego organizmu do zmieniających się warunków życia, do których zaliczamy warunki atmosferyczne, społeczne czy trudności dnia codziennego. Okazuje się, że dzieci, które już od najmłodszych lat uczestniczą w zajęciach ruchowych czy też wspólnie z rodzicami spędzają wolny czas aktywnie, są bardziej odporne na wpływ takich czynników zewnętrznych, jak zmiany temperatur, wilgotności czy ciśnienia, a zatem ich układ immunologiczny pracuje wydajniej i skuteczniej spełnia swoją funkcję.

AKTYWNIE rozwijamy zainteresowania Twojego dziecka

Przedszkole Raszyn Zebra zwraca jednak uwagę na jeszcze jedną niezwykle istotną rolę aktywności fizycznej. Traktować ją należy jako lepszą, zdrowszą oraz ciekawszą alternatywę dla takich form spędzania czasu wolnego, jak oglądanie telewizji, gra na komputerze bądź na konsoli. Dziecko uczy się poprzez powtarzanie i naśladowanie. Nawyki, które nabędzie w wieku 2-6 lat, czyli w wieku przedszkolnym, zwiększają znacznie szansę na ich wykorzystanie w starszym wieku. Zajęcia ruchowo-muzyczne, gimnastyka, ćwiczenia fizyczne, gra w piłkę czy gimnastyka, mają na celu nie tylko wzmocnienie ich organizmu, ale też rozwój ich zainteresowań, które spowodują, że w wieku szkolnym będą bardziej odporne na wpływ niekorzystnych bodźców z zewnątrz.