Wybitnie zdolny – pracujemy ze szczególnie utalentowanym dzieckiem

Dzieci różnią się między sobą uzdolnieniami, ale też tempem rozwoju. U jednych szczególne umiejętności pojawiają się znacznie wcześniej, co wyróżnia je na tle rówieśników. W ich przypadku rola rodziców oraz wychowawców w przedszkolu jest szczególnie ważna, ponieważ to od nas i od Was, rodziców, zależy, w jaki sposób talenty dziecka będą się rozwijać i jaki będą miały wpływ na ich naukę i funkcjonowanie w społeczeństwie w przyszłości.

crayons-coloring-book-coloring-book-159579

Zdolny, czyli jaki?

Warto uświadomić sobie, że każde dziecko posiada talenty i umiejętności, które sprawiają, że jest ono wyjątkowe. Zgodnie z definicją Marlanda dzieci zdolne i utalentowane to „dzieci oraz młodzież przejawiająca w przedszkolu, szkole podstawowej, lub średniej jawne lub potencjalne zdolności, stanowiące dowód wysokiej klasy możliwości intelektualnych, twórczych, organizatorskich, naukowych czy artystycznych”. Z tego wynika, że przedszkolak wykazujący się ponadprzeciętną zdolnością posiada większe możliwości w wymienionych wyżej dziedzinach. Możliwości muszą być jednak efektywnie wykorzystane, a talent odpowiednio spożytkowany, aby w pełni wykorzystać potencjał malucha i jednocześnie pozwolić mu odpowiednio funkcjonować w społeczeństwie.

Różnice między dziećmi zdolnymi, a ich rówieśnikami obecne są zarówno na płaszczyźnie psychofizycznej, jak i poznawczej. To powoduje, że posiadają one także inne potrzeby, co przekłada się na konieczność dostosowania procesu nauczania do ich indywidualnych potrzeb. Takie dziecko wymaga szczególnej uwagi, innej metody nauczania, niekiedy nawet indywidualnego procesu kształcenia. Bardzo często zajęcia, które dla innych dzieci są ciekawe i pozwalają posiąść nową wiedzę, dla wybitnie zdolnego przedszkolaka są nudne i nie wyzwalają w nim żadnej aktywności.

Obserwacja, czyli jak rozpoznać dziecko zdolne

Kluczem do prawidłowego jego rozwoju, jak też właściwej determinacji jego talentów i zdolności, jest ich rozpoznanie i odpowiednie zdefiniowanie. Współpraca rodziców i pedagogów w przedszkolu okazuje się często pierwszym i najważniejszym krokiem, jakie powinno się podjąć.

Jeżeli dziecko lubi rysować, eksperymentować, malować, tworzyć i jednocześnie w sposób oryginalny dobiera kolory i techniki, może to oznaczać, że wykazuje się szczególnym talentem artystycznym. Warto również zwrócić uwagę na zainteresowania dziecka sztuką, chęć do odwiedzania muzeów czy też galerii. W wieku przedszkolnym u dzieci często rozpoznaje się również talent muzyczny. Świadczą o tym poczucie rytmu, chęć do nauki na instrumencie muzycznym, zdolność do długotrwałej koncentracji, komponowanie własnych melodii i teksów. Szczególnie ważny jest talent naukowy. Są dzieci, które już w wieku 3-4 lat potrafią liczyć i czytać. Kiedy ich rówieśnicy się bawią, oni wybierają książki, początkowo oglądając jedynie obrazki. Są spokojne, opanowane i mają doskonale rozwinięte umiejętności motoryczne.

Wspieramy młode talenty

Dziecko zdolne wyróżnia się, wykazuje zdolności, których nie posiadają jego rówieśnicy lub nabywają je znacznie później. Nadal jednak jest to dziecko potrzebujące kolegów i koleżanek do właściwego rozwoju, zabawy i rozrywki. Przedszkole Raszyn Zebra bardzo dużą wagę przywiązuje do obserwacji zachowań dzieci i ich lepszego poznania. Wykształcenie pedagogiczne pozwala nam stosować metody, który stymulują twórczą aktywność malucha. Nie pozwalamy jednak na izolacje, jednak mamy świadomość wyróżniania się takiego dziecka, co staramy się efektywnie wykorzystywać podczas zajęć. Naszym celem jest pogodzenie indywidualnej ścieżki nauki z poczuciem przynależności do grupy. Dziecko zdolne musi rozwijać się w swoim tempie, nie można tłumić jego talentu, jednocześnie nie można pozwolić na to, aby inne dzieci miały poczucie, że są czegoś pozbawione, że czegoś im brakuje. Wszystkie są wyjątkowe, dlatego również podejście do nich powinno być indywidualne.