Muzyczny świat przedszkolaka

Muzyka towarzyszy człowiekowi już od najmłodszych lat. Wiele osób odnajduje w niej ukojenie, uspokojenie, ale również pasję, jest ona ważnym aspektem naszego życia. Jeden z najwybitniejszych pedagogów, nazywany ojcem pedagogiki, wzmiankował w swoich tekstach o wpływie muzyki na rozwój dziecka. Według jego teorii kształtuje ona usposobienie malucha.

girl-kids-training-school-159782

Zwykło się sądzić, że dziecko już w łonie matki jest zdolne do przetwarzania dźwięków. Odpowiadają one ponadto za stymulację błędnika, który z kolei wspiera prawidłowe napięcie mięśni, co przekłada się na rozwój ruchowy dziecka. To w okresie płodowym następuje pierwsza i jedna z ważniejszych faz rozwoju słuchu człowieka, który w kolejnych miesiącach i latach po urodzeniu powinien być wspierany poprzez kontakt z muzyką tworząca świat przeżyć i kształtującą sferę emocjonalną dziecka.

Kreatywność, wyobraźnia i emocje

Wielu naukowców zajmowało się i wciąż prowadzi badania nad wpływem muzyki na rozwój dziecka. Wśród nich był otolaryngolog prof. Alfred Tomatis, który stwierdził, że muzyka stymuluje rozwój mózgu oraz układu nerwowego, czyli najważniejszych narządów ludzkiego ciała. Słuchanie muzyki w dzieciństwie wspiera budowę neuronalnych dróg. To one przyczyniają się do efektywniejszej nauki języków obcych, stymulują pamięć, poprawiają koncentrację, jak również mają wpływ na kreatywne myślenie dziecka. Warto również wspomnieć o dużym znaczeniu muzyki dla poprawy koordynacji ruchowej poprzez harmonizację napięcia mięśniowego.

Psycholog Ewa Czerniawska w swojej publikacji „Pamięć – zjawiska zwykłe i niezwykłe” opisała zależność pomiędzy muzyką, a nauką. Dzieci w wieku przedszkolnym, które brały udział przez 30 tygodni w zajęciach muzycznych, osiągały lepsze wyniki w nauce, jak też w testach pamięci. Nie bez znaczenia był również fakt, że poprawa tych umiejętności zauważalna była także po zakończeniu badania.

Muzyka relaksuje i uspokaja

Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo często wykazują się dużymi pokładami energii, są bardzo ruchliwe, niekiedy nawet przekłada się to na niepokojącą nadpobudliwość. W szpitalu Helen Keller w Alabamie przeprowadzono eksperyment, który udowodnił, że muzyka skutecznie uspokaja dzieci i pozwala im się zrelaksować. 94% płaczących dzieci zasnęło bez smoczka i butelki, co wcześniej było trudne, a nawet niemożliwe.

Uczy, bawi i wychowuje

Muzyka jest niezwykłym zjawiskiem, który ma ogromny wpływ na organizm dziecka. Pomaga zrozumieć dziecku otaczający świat, jest źródłem radości, szczególnie kiedy towarzyszy mu taniec i ruch, a także w prosty i zrozumiały dla malucha sposób przekazuje najważniejsze wartości społeczne. Dzieci w przedszkolu Józefosław Zebra regularnie uczestniczą w zajęciach muzycznych, przez co kilka godzin spędzonych w środowisku przedszkolnym ma na celu nie tylko zapewnienie im opieki, ale również dostarczyć radości i satysfakcji oraz wesprzeć ich aktywność ruchową. Stworzyliśmy „Autorski Program Muzyczny Zebra” będący elementem wsparcia całego procesu wychowawczego przedszkolaków ze zwróceniem szczególnej uwagi na rozwój ich kreatywności, zdolności poznawczych i wyobraźni.