Organizacja

Godziny pracy:

Nasze przedszkola czynne są  przez 12 miesięcy w godzinach 7.00-18.00.

Za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Warunki lokalowe:

  • Obszerne budynki  oświatowe, spełniający wszelkie normy i przepisy gwarantujące bezpieczne i  higieniczne warunki dla dzieci.
  • Przestronne i kolorowe sale.
  • Toalety przystosowane dla małych dzieci.
  • Sale do zabaw ruchowych.
  • Gabinety specjalistów.
  • Własne kuchnie przygotowuje 5 domowych posiłków  dziennie.
  • Profesjonalnie i bezpiecznie wyposażone place zabaw 

Liczebność grup:

Grupy przedszkolne liczą od 18 do 20 dzieci. Każdą grupą wiekową opiekuje się dwóch wychowawców: anglojęzyczny i polskojęzyczny.

Wypoczynek:

Po obiedzie zapewniamy możliwość odpoczynku dla każdego dziecka.

Spacery:

Codziennie bawimy się w ogrodzie przedszkolnym oraz spacerujemy po terenach zielonych.