Idea Carla Orffa

Przedszkole Zebra ekspertem Idei  Carla Orffa.

Idea oparta jest na wychowaniu do muzyki przez zabawę.

W naszych przedszkolach pozwalamy na twórczą samodzielność dzieci, poszukiwanie różnych rozwiązań, odkrywanie coraz to innych, bogatszych środków wyrazu. Taką aktywnością prowadzimy do intensywnego rozbudzania wyobraźni i wrażliwości w ogólnym i muzycznym znaczeniu, do wejścia w bogaty świat muzyki, nawet przy niewielkiej wiedzy muzycznej dziecka.

Już od drugiego roku życia dzieci  codziennie muzykują na instrumentarium Carla Orffa.

Poprzez śpiew i poprzedzające go ćwiczenia mowy  dziecko w atrakcyjny sposób doskonali technikę operowania oddechem i głosem. Ćwiczy dykcję, modulację, interpretację. Dostrzega,że głos jest najdoskonalszym instrumentem muzycznym.

IDEA CARLA ORFFA